Lobster Rangoon


Lobster Rangoon

10

Lobster, Cream Cheese, Scallion, Wonton wrapped, Thai Sweet Chili Sauce, Sesame Seeds