White Ninja


White Ninja

13.00

Spicy Yellowtail, Jalapeno, Cucumber, Avocado topped with Yellowtail Sashimi, Sweet and Sour Miso, Wonton Crisps, Scallions, Masago